Takke

Hier volg die besonderhede van die verskillende takke:

Goudveld Tak

André Burger - 084 598 1022

Toronto Saal - Welkom

Oosrand Tak

Martin Dorfling - 082 542 1908

Eeufees Saal h/v Trichardt & 4de Str - Boksburg

Pretoria Tak

Hennie Bezuidenhout - 082 414 4014

Willie Marais Saal - Eloffsdal - Pretoria

Vaaldriehoek Tak

Willie Badenhorst - 016 932 1897

Eligwa Laerskool Conan Doyle Str - Vanderbijlpark

Wesrand Tak

Flip Snyman - 011 955 3615

Witpoortjie Ontspannings Sentrum - Roodepoort

Wes-Kaap Tak

Daantjie Kotzé - 084 622 7808

Skakel vir saalbesonderhede