Geleenthede

2002-04 Wheatstone Bi-centennial celebrations

New York, NY.

1998-02-05 Boeremusiekaand in Benoni

Kaptein John Driver, 'n reservis van die S.A. Polisie en sy span helpers het vir ons 'n pragtige aand gereël. Hierdie pragram was 'n deel van die feesvieringe van die Polisie se herdenking van hul 75-jarige bestaan. Generaal F. Reynecke, van die Polisie, die burgemeester van Benoni, raadslid A. Brabble en Piet Bester het as sprekers opgetree.

Eienaardig - dis raar maar waar - die meeste van ons eertydse en huidige eksponente van Tradisionele Boeremusiek, asook verskeie komponiste daarvan, kom vanaf Benoni en die Oos-Rand!

Toekennings en aandenkings is aan hierdie mense gegee deur generaal Reynecke en die burgemeerster waarop hulle nommers deur luitenant Hansie Roodt en orkes gespeel is. Sommige van hierdie ou pioniers - waaronder oom Chris Buys - het self nog opgetree en die klavier lustig getokkel!

Die volgende kunstenaars het toekennings ontvang:
Postuum toekenning aan Hans Bodenstein wat deur sy dogter, mevrou Magriet Smit ontvang is. Dan was daar Carolina Leeson, Chris Buys, Gerrie Snyman, Cissie Cooper, Willie Bauscher, Anna Mey, Tiny Mey, Nic Potgieter, Manie Bodenstein, Jan Henning, Seun Coetzee en Danie Barnard.


Gerrie Snyman het 'n toekenning ontvang

 
Danie Barnard wat ook 'n toekennig ontvang het


Seun Coetzee en Jan Henning met hulle toekennigs

Vriende, ek wens dat julle hierdie pragtige ou mensies daardie aand kon gesien het! Daardie blossende gesigte, daardie lieflike glimlaggies, die sterretjies in die oë, die vriendelikheid, die welwillendheid en ag, hulle het almal sommer net gestraal van geluk. Nou het John Driver erkenning aan hierdie mense verleen en duisende Afrikanerharte oor die lengte en breedte van ons pragtige Suid-Afrika weer warm laat klop met hierdie grootste gebaar van hom!

Luitenant Danie Smuts, die bekende omroeper, was die seremoniemeester.

1986-06-20 Tradisionele Boeremusiekaand

Op 20 Junie 1986 is 'n Tradisionele Boeremusiekaand in die Jack Botessaal, Pietersburg gehou en het deel gevorm van Pietersburg se Eeufeesvierings. Die verrigtinge was 'n groot sukses en van die bekende kunstenaars wat opgetree het is as volg: Manie Bodenstein, Hansie Roodt, Solly Marais, Stef Lategan, Stephaan van Zyl, Corrie Badenhorst, Danie Labuschagne, Danie Grey, Frans Smit, Ina Wiegand, Chris le Roux, Rudolph Pretorius, Willie Brandt, Vingers van Heerden, Bennie Raubenheimer, Freek du Toit en Piet Bester.

Die aand is met skriflesing en gebed geopen deur Professor Hennie van der Westhuizen en Willie Brandt was die seremoniemeester terwyl Hennie Klopper van die SAUK die verwelkoming en bedankings gedoen het. Lourens Aucamp het 'n pragtige toespraak gelewer en baie vriende gemaak.

Die musiek- en sangnomme was van hoogstaande gehalte en dit het enige boer se hart laat bollemakiesie slaan!

Ds. Piet van der Merwe het ook 'n pragtige toespraak gemaak namens die Afrikaner Volkswag en het agt oorkondes aan die volgende persone oorhandig wat groot bydraes tot ons Tradisionele Boeremusiek gemaak het:

Carolina Leeson Cissie Cooper
Kosie Landman Danie Labuschagne
Ds. Lourens Aucamp Bobby Pennels
Manie Bodenstein Piet Bester


Dit was 'n onvergeetlike aand en sommige aanhangers het trane in hul oë gehad. Die agbare burgemeester, raadslid Hennie van Vuuren en sy gade, asook die stadsklerk en ander hoogwaardigheidsbekleërs het die aan saam geniet.

Die Bosveld Auto Klub het Cissie Cooper en Kosie Landman na die pragtige saal vervoer in hulle mooiste veteraanmotors en hulle was luid toegejuig met hulle aankoms.

Nuusbriewe

2018-08 Nuusbrief No 2/2018
2018-03 Nuusbrief No 1/2018
   
2017-08 Nuusbrief No 2/2017
2017-03 Nuusbrief No 1/2017
   
2016-10 Nuusbrief No 2/2016
2016-01 Nuusbrief No 1/2016
   
2015-10 Nuusbrief No 2/2015
2015-04 Nuusbrief No 1/2015
   
2014-10 Nuusbrief No 2/2014
2014-04 Nuusbrief No 1/2014
   
2013-08 Nuusbrief No 2 / 2013
2013-03 Nuusbrief No 1 / 2013
   
2012-08 Nuusbrief No 2 / 2012
2012-04 Nuusbrief No 1 / 2012
   
2011-09-09 Spesiale Kennisgewing - 30 Jaar Feesvieringe
2011-09-05 Nuusbrief 2 / 2011
2011-02-13 Nuusbrief 1 / 2011
   
2010 Nuusbrief 2
2010 Nuusbrief 1
   
2009 Nuusbrief 2
2009-05 Nuus vanaf die Wesrandtak
2009 Nuusbrief 1
   
2008-05 Hanekraai 5
2008-01 Hanekraai 4
2007-07 Hanekraai 3
2007-04 Hanekraai 2
2006-11 Hanekraai 1
   
2006-07-14 Nuusbrief 2 / 2006
2006-04-14 Nuusbrief 1 / 2006
   
2005-12-21 Nuusbrief 3 /2005
2005-08-20 Nuusbrief 2 /2005
2005-04-01 Nuusbrief 1 /2005
   
2004-03-21 Nuusbrief 1/2004
   
2003-08-16 Nuusbrief 2 / 2003
2003-04-11 Nuusbrief 1 / 2003
   
2002-11 Nuusbrief 4 / 2002
2002-08-20 Nuusbrief 3 / 2002
2002-06-14 Nuusbrief 2 / 2002
2002-03-27 Nuusbrief 1 / 2002
   
2001-11-23 Nuusbrief 3 / 2001
2001-07-20 Nuusbrief 2 / 2001
2001-03-17 Nuusbrief 1 / 2001
   
2000-11 Die Vastrapper No. 17
2000-12-11 Nuusbrief 4 / 2000
2000-08-31 Nuusbrief 3 / 2000
2000-05-19 Nuusbrief 2 / 2000
2000-03-03 Nuusbrief 1 / 2000
   
1999-12-10 Nuusbrief 4 / 1999
1999-11 Die Vastrapper No. 16
1999-08-01 Nuusbrief 3 / 1999
1999-05-20 Nuusbrief 2 / 1999
1999-03-10 Nuusbrief 1 / 1999
   
1998-11 Die Vastrapper No. 15
1998-12-12 Nuusbrief 4 / 1998
1998-07-31 Nuusbrief 3 / 1998
1998-05-07 Nuusbrief 2 / 1998
1998-02-04 Nuusbrief 1 / 1998
   
1997-11 Die Vastrapper No. 14
1997-11-07 Nuusbrief 4 / 1997
1997-08-02 Nuusbrief 3 / 1997
1997-05-22 Nuusbrief 2 / 1997
1997-02-12 Nuusbrief 1 / 1997
   
1996-11 Die Vastrapper No. 13
1996-11-25 Nuusbrief 5 / 1996
1996-10-10 Nuusbrief 4 / 1996
1996-07-17 Nuusbrief 3 / 1996
1996-05-03 Nuusbrief 2 / 1996
1996-01 Nuusbrief 1 / 1996
   
1995-11 Die Vastrapper No. 12
1995-11-16 Nuusbrief 5 / 1995
1995-10-13 Nuusbrief 4 / 1995
1995-07-05 Nuusbrief 3 / 1995
1995-04-20 Nuusbrief 2 / 1995
1995-01-19 Nuusbrief 1 / 1995
   
1994-11 Die Vastrapper No. 11
1994-07 Nuusbrief 3 / 1994
1994-04-12 Nuusbrief 2 / 1994
1994-01-15 Nuusbrief 1 / 1994
   
1993-09 Opskommel 1 / 1993
1993 Nuusbrief
   
1992-08 Opskommel 1 / 1992 - Deel2
1992-08 Opskommel 1 / 1992 - Deel1
   
1991-08 Opskommel 2 / 1991
1991-03 Opskommel 1 / 1991
   
1990-11 Opskommel 4 / 1990
1990-08 Opskommel 3 / 1990
1990-06 Opskommel 2 / 1990
1990 Opskommel 1 / 1990
   
1989-11 Nuusbrief 2 / 1989
1989-09 Die Vastrapper No. 10
1989-08 Spesiale Nuusbrief
1989-08 Die Vastrapper No. 9
   
1988-11 Die Vastrapper No. 8
1988-07 Die Vastrapper No. 7
1988-01 Die Vastrapper No. 6
   
1987-10 Die Vastrapper No. 5
1987-05 Die Vastrapper No. 4
1987-01 Die Vastrapper No. 3
   
1986-10 Die Vastrapper No. 2
1986-06 Die Vastrapper No. 1
1986-03-22 Omsendbrief No. 8
1986-01-28 Omsendbrief No. 7
   
1985-10 Omsendbrief No. 6
1985-07-30 Omsendbrief No. 5
   
1983-10-11 Omsendbrief No. 4
1983 Omsendbrief No. 3
1983 Omsendbrief No. 2
   
  Omsendbrief No. 1